Anugerah Hijau MSAE-­SC Politeknik Kota Bharu (PKB)

Anugerah Hijau MSAE-­SC PKB telah diberikan pada 4 Mac 2018 semasa Majlis Konvokesyen kali ke-­31. Penerima anugerah ialah Muhammad Azharul bin Ramli. Penerima menerima sijil penghargaan dan wang sebanyak Ringgit Malaysia Tiga Ratus sahaja. Kriteria penerima anugerah adalah pelajar dalam bidang berkaitan 13 kejuruteraan pertanian dan biosistem, telah melengkapkan minimum dua (2) tahun pengajian peringkat bacelor atau diploma, Purata nilai gred kumulatif (CGPA) ≥ 3.0, mendaftar dalam pengajian kejuruteraan peringkat bacelor atau diploma yang diperakui oleh MSAE, ahli MSAE-­SC yang pernah atau memegang jawatan dalam kelab MSAE-­SC serta aktif dalam bidang ko-­kurikulum dan cemerlang sahsiah

Join Over 600 Members Now

Become Part of MSAE Community to Further Your Career.