ANUGERAH TESIS TERBAIK MSAE 2023

Syarat Anugerah Tesis Terbaik MSAE 2023

 1. TERBUKA kepada pelajar Sarjana Muda, Sarjana (Mod Penyelidikan) dan PhD Universiti Awam dan Swasta yang mendapat pengesahan senat pada tahun 2023.
 2. Terdapat 3 kategori iaitu:
  • Anugerah Tesis Terbaik MSAE (Kategori Bacelor)
  • Anugerah Tesis Terbaik MSAE (Kategori Master)
  • Anugerah Tesis Terbaik MSAE (Kategori PhD)
 3. Tesis adalah kajian pengkhususan dalam bidang sains dan kejuruteraan pertanian dan makanan.
 4. Terbuka kepada semua warganegara Malaysia yang mengikuti program di universiti di Malaysia.
 5. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 5 Januari 2024.
 6. Penyertaan adalah percuma.
 7. Hadiah bagi kategori Bacelor, Master dan PhD adalah seperti berikut:
  • TEMPAT PERTAMA: Wang Tunai & sijil anugerah
  • TEMPAT KEDUA: Wang Tunai & sijil anugerah
  • TEMPAT KETIGA: Wang Tunai & sijil anugerah
 8. Setiap penyertaan akan diberikan sijil penyertaan.
 9. Panel penilai dilantik oleh MSAE dan keputusan adalah muktamad.
 10. Sebarang pertanyaan lanjut boleh email kepada eng.msae@upm.edu.my

Dokumen yang perlu dimuat naik 

 1. Gambar profil pelajar
 2. Salinan kad pengenalan pelajar
 3. Salinan kad matrik pelajar
 4. Salinan tesis pelajar
 5. Salinan Surat Senat Universiti
 6. Salinan Transkrip
 7. Salinan muka hadapan jurnal/buku/lain-lain yang telah diterbitkan atau salinan email jika jurnal/buku/lain-lain yang diterima untuk diterbitkan. Mohon digabungkan menjadi satu(1) fail sahaja.
 8. Salinan sijil penyertaan seminar/konferensi. Mohon digabungkan menjadi satu(1) fail sahaja
 9. Salinan patent/copyright. Mohon digabungkan menjadi satu(1) fail sahaja
 10. Salinan sijil anugerah/hadiah. Mohon digabungkan menjadi satu(1) fail sahaja.
Penyertaan Anugerah Tesis Terbaik MSAE 2023 TELAH DITUTUP

Join Over 600 Members Now

Become Part of MSAE Community to Further Your Career.

I WANT TO REGISTER AS MSAE MEMBER NOW