ANUGERAH TESIS TERBAIK MSAE 2023

Syarat Anugerah Tesis Terbaik MSAE 2023

 1. TERBUKA kepada pelajar Sarjana Muda, Sarjana dan PhD sesi 2023 Universiti Awam dan Swasta.
 2. Terdapat 3 kategori iaitu:
  • Anugerah Tesis Bacelor Terbaik MSAE
  • Anugerah Tesis Master Terbaik MSAE
  • Anugerah Tesis PhD Terbaik MSAE
 3. Tesis adalah kajian pengkhususan dalam bidang sains dan kejuruteraan pertanian dan makanan.
 4. Terbuka kepada semua warganegara Malaysia yang mengikuti program di universiti di Malaysia.
 5. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 5 Januari 2024.
 6. Penyertaan adalah percuma.
 7. Spesifikasi Hadiah bagi kategori Bacelor, Master dan PhD adalah seperti berikut:
  • TEMPAT PERTAMA: Wang Tunai & sijil anugerah
  • TEMPAT KEDUA: Wang Tunai & sijil anugerah
  • TEMPAT KETIGA: Wang Tunai & sijil anugerah
 8. Setiap penyertaan akan diberikan sijil penyertaan.
 9. Panel penilai dilantik oleh MSAE dan keputusan adalah muktamad.
 10. Sebarang pertanyaan lanjut boleh email kepada eng.msae@upm.edu.my

Dokumen yang perlu dimuat naik 

 1. Gambar profil pelajar
 2. Salinan kad pengenalan pelajar
 3. Salinan kad matrik pelajar
 4. Salinan tesis pelajar
 5. Salinan Surat Senat Universiti
 6. Salinan Transkrip
 7. Salinan muka hadapan jurnal/buku/lain-lain yang telah diterbitkan atau salinan email jika jurnal/buku/lain-lain yang diterima untuk diterbitkan. Mohon digabungkan menjadi satu(1) fail sahaja.
 8. Salinan sijil penyertaan seminar/konferensi. Mohon digabungkan menjadi satu(1) fail sahaja
 9. Salinan patent/copyright. Mohon digabungkan menjadi satu(1) fail sahaja
 10. Salinan sijil anugerah/hadiah. Mohon digabungkan menjadi satu(1) fail sahaja.
Penyertaan Anugerah Tesis Terbaik MSAE 2023

Join Over 600 Members Now

Become Part of MSAE Community to Further Your Career.

I WANT TO REGISTER AS MSAE MEMBER NOW