Program Jaringan MSAE-­Thailand Society of Agricultural Engineers (TSAE)

2019-04-29T05:43:32+08:00

Program Jaringan MSAE-­Thailand Society of Agricultural Engineers (TSAE) Program ini diadakan pada 7 hingga 11 Februari 2019 yang disertai 5 orang EXCO MSAE bertempat di Chiang Mai, Thailand. Objektif program adalah untuk mengembangkan sayap MSAE ke nega serantau, mencari peluang untuk penganjuran Southeast Asian Agricultural Engineering Student Chapter Annual Regional Convention 2020 akan datang dapat diadakan di Thailand dan Mengambil peluang untuk kolaborasi dengan Meajo University dalam bentuk memorandum persefahaman (MoU) atas justifikasi UPM telah mempunyai MoU dengan Maejo University, Chiang Mai. Jaringan yang diadakan ternasuk lawatan ke Asian Development Institute for Community Economy and Technology (adiCET), [...]

Program Jaringan MSAE-­Thailand Society of Agricultural Engineers (TSAE)2019-04-29T05:43:32+08:00

Annual Regional Convention (ARC) kali ke-­4

2019-04-29T05:44:47+08:00

Annual Regional Convention (ARC) kali ke-­4 MSAE telah menganjurkan Annual Regional Convention (ARC) kali ke-­4 pada 12 hingga 14 November 2018 dimana Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Indonesia telah menjadi tuan rumah. ARC telah dianjurkan bersama-­ sama dengan Pekan Teknik Pertanian Nasional (PTPN) ke-­10 dan perhimpunan Mahasiswa Teknik Pertanian (PERMATETA) UGM juga turut menganjurkan 3rd National Student Seminar on Agricultural Technology 2018 yang bertemakan “Agricultural and Biosystem Engineering Towards Sustainable Development Goals in 2020”. Majlis ini telah dirasmikan oleh Prof. Dr. Ir Bambang Purwantana, Ketua Jabatan Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem dan Prof. Madya [...]

Annual Regional Convention (ARC) kali ke-­42019-04-29T05:44:47+08:00

4th International Conference on Agricultural and Food Engineering – CAFEi2018

2019-04-29T05:45:13+08:00

4th International Conference on Agricultural and Food Engineering – CAFEi2018 Konferens yang dianjurkan secara dwi-­tahunan telah diadakan pada 7 hingga 9 November 2018 di Hotel Everly Putrajaya. MSAE turut sama menjadi penganjur bersama bagi konferens yang diadakan. Ahli MSAE terutamanya ahli di kalangan Jabatan Kejuruteraan Biologi dan Pertanian serta Jabatan Kejuruteraan Proses dan Makanan turut serta dalam konferens yang dianjurkan. Konferens ini dapat menyediakan forum untuk membentangkan dan membincangkan inovasi dalam bidang kejuruteraan pertanian dan makanan. Konferens ini dijadikan platform dalam mencari penyelesaian yang baru dan lebih mapan dalam menangani keselamatan makanan global.

4th International Conference on Agricultural and Food Engineering – CAFEi20182019-04-29T05:45:13+08:00

National Conference on Mechanical Engineering Exhibition 2018

2019-04-29T05:46:30+08:00

National Conference on Mechanical Engineering Exhibition 2018 MSAE menjadi penganjur bersama konferens yang telah diadakan pada 25 September 2018 di Politeknik Kota Bharu, Kelantan. Program ini melibatkan seluruh politeknik dan insititut pengajian tinggi Malalysia. MSAE telah menghantar 7 orang ahli MSAE bagi membentang kertas kerja bagi konferens tersebut. Melalui konferens tersebut, ahli MSAE dapat berkongsi maklumat terutamanya dalam bidang mekanisasi kejuruteraan pertanian dengan peserta yang hadir.

National Conference on Mechanical Engineering Exhibition 20182019-04-29T05:46:30+08:00

Agri Tech Engineering Innovation (ATEI 2018)

2019-04-29T05:49:00+08:00

Agri Tech Engineering Innovation (ATEI 2018) MSAE telah dijemput untuk menyertai pameran teknologi pertanian dan makanan dalam Program Agri Tech Engineering Innovation (ATEI 2018) anjuran Bahagian Kejuruteraan Pertanian, Serdang, Selangor pada 23 hingga 24 Julai 2018. ATEI 2018 telah dirasmikan oleh YB Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani iaitu Dato’ Salahuddin Ayub. YB Menteri turut mengadakan lawatan ke pameran dan demonstrasi mesin inovasi dari semua pempamer yang terdiri dari agensi dan syarikat swasta.

Agri Tech Engineering Innovation (ATEI 2018)2019-04-29T05:49:00+08:00

Konferens Kebangsaan Tahunan Philippines Society of Agricultural and Biosystems Engineers (PSABE) kali ke-­15

2019-04-29T05:50:51+08:00

Konferens Kebangsaan Tahunan Philippines Society of Agricultural and Biosystems Engineers (PSABE) kali ke-­15 Konferens ini telah diadakan pada 23 hingga 26 April 2018. MSAE merupakan penganjur bersama bagi konferens ini dan telah menghantar 2 orang ahli MSAE (Wakil Malaysia) dari Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) iaitu Hj. Mohd Puzi Abu Bakar, mantan Pengarah Kejuruteraan LPP dan Mohammad Faizzuddin  Mohammad Baki, Penolong Pengarah, Bahagian Kejuruteraan LPP. Konferens ini dihadiri oleh jurutera pertanian dari negara serantau termasuk Indonesia, Filipina dan Thailand. Konferens yang dihadiri ini dapat berkongsi pengetahuan, pengalaman dan meningkatkan jaringan dalam bidang kejuruteraan dengan rakan-­rakan dalam bidang kejuruteraan [...]

Konferens Kebangsaan Tahunan Philippines Society of Agricultural and Biosystems Engineers (PSABE) kali ke-­152019-04-29T05:50:51+08:00

Persidangan Tahunan MANCID ke-­22

2019-04-29T05:52:24+08:00

Persidangan Tahunan MANCID ke-­22 Pihak MSAE telah menerima jemputan Bahagian Pengairan dan Saliran, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani bagi pembentangan kertas kerja pada persidangan tahunan Malaysia National Committee on Irrigation and Drainage (MANCID) ke-­22 pada 23 hingga 24 April 2018 di Kangar, Perlis. MSAE telah diwakili oleh Dr. Md. Rowshon Kamal, ahli MSAE bagi membentangkan kertas kerja bertajuk Climate-­Smart Decision Support System for Irrigation and Water Management. Persidangan ini menghimpunkan individu, organisasi, institusi, jawantankuasa kebangsaan dan antarabangsa bagi berkongsi kepentingan bersama dalam bidang pengairan, saliran dan kawalan banjir.

Persidangan Tahunan MANCID ke-­222019-04-29T05:52:24+08:00

National Conference on Agricultural and Food Mechanisation (NCAFM 2018)

2019-04-29T05:53:51+08:00

National Conference on Agricultural and Food Mechanisation (NCAFM 2018) Penganjur utama bagi NCAFM 2018 ialah Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI). Konferens diadakan pada 17 hingga 19 April 2018 di Pullman Kuching, Sarawak. MSAE juga menjadi penganjur bersama konferens ini dan telah menghantar 6 penyertaan. Konferens ini dapat menyediakan forum untuk pengumpulan maklumat dan perbincangan mengenai pemilikan, penggunaan, pemasaran, perkhidmatan dan latihan dalam mekanisasi dan automasi. Selain itu, status penyelidikan dan teknologi mekanisasi dan automasi semasa untuk memodelkan pertanian masa depan dapat dinilai. Konferens juga dapat mengukuhkan agroindustri tempatan melalui rangkaian dan kerjasama antara pembuat mesin, [...]

National Conference on Agricultural and Food Mechanisation (NCAFM 2018)2019-04-29T05:53:51+08:00

Konferens MSAE

2019-04-29T05:59:05+08:00

KONFERENS MSAE MSAE telah menganjurkan Konferens MSAE 2018 pada 7 dan 8 Februari 2018 bertempat di Fakulti Kejuruteraan, Universiti Putra Malaysia, Serdang. Konferensi yang julung kali diadakan ini dengan tujuan untuk mengumpulkan pengusaha, agensi serta ahli industri pertanian dan agro-­makanan di dalam negara bagi membincangkan hal-­hal kejuruteraan pertanian dan makanan yang meliputi isu, cabaran, peluang, dan perkembangan terbaru dalam pertanian. Ini adalah salah satu usaha MSAE dalam menjadikan perjumpaan ini sebagai platform kerjasama yang efektif dikalanganagensi serta ahli industri untuk memajukan sektor pertanian negara. Jumlah pesertadan pembentang berbayar adalah seramai 140 orang (96 orang ahli MSAE dan [...]

Konferens MSAE2019-04-29T05:59:05+08:00

Title

Go to Top