NAFEC 2023

Video Perasmian NAFEC 2023

Pengenalan

Pertumbuhan ekonomi dunia yang pesat dan proses globalisasi telah menjadikan kesekitaran ekonomi lebih dinamik dan kompetitif. Situasi ini mewujudkan peluang dan cabaran kepada pertumbuhan ekonomi negara. Sektor pertanian yang merangkumi industri agrimakanan turut berdepan dengan cabaran terutamanya dikala pandemik Covid-19 ini dan memerlukan transformasi bagi meningkatkan sumbangannya dalam menyokong aspirasi negara berpendapatan tinggi menjelang tahun 2022. Pemodenan pertanian berpacukan penyelidikan dan pembangunan (R&D), teknologi dan inovasi merupakan pendekatan utama bagi menyokong proses transformasi industi agromakanan. Jesteru, Persatuan Jurutera Pertanian dan Makanan Malaysia (MSAE) dengan ini mengambil inisiatif dengan menganjurkan Konvensyen Kebangsaan Kejuruteraan Pertanian dan Makanan (NAFEC 2023). Konvensyen yang diadakan dapat menggabungkan ahli akademik, pengamal undang-undang, ahli industri serta individu dalam bidang dalam bidang kejuruteraan pertanian dan makanan di Malaysia bagi membincangkan teknologi terkini, keperluan dan masalah industri pertanian dan makanan, berkongsi amalan baik pertanian dan makanan serta cadangan penambahbaikan undang-undang terutamanya untuk bidang kejuruteraan pertanian dan makanan.

Poster NAFEC 2023

Buku Program

Senarai Pemenang

Galeri Gambar

Hari Pertama (8 Mac 2023)

Hari Kedua (9 Mac 2023)

Berita

TV

Media Online