Anugerah Hijau MSAE-­SC UPM Kampus Bintulu

Anugerah Hijau MSAE-­SC UPM Kampus Bintulu telah diberikan pada 10 Ogos 2018 berserta dengan taklimat program akademik Bacelor Kejuruteraan Pertanian dan Biosistem serta Kejuruteraan Proses dan Makanan kepada pelajar Diploma UPM Kampus Bintulu. Penerima anugerah ialah Mohd Ikram Mohd Noordin. Penerima menerima sijil penghargaan dan wang sebanyak Ringgit Malaysia Tiga Ratus sahaja.