Konvensyen Kebangsaan Kejuruteraan Pertanian dan Makanan (NAFEC) 2021 anjuran MARDI dan MSAE

NAFEC 2021@SINAR HARIAN
“Kita mesti terus memberikan penekanan yang lebih bagi penggunaan teknologi mekanisasi dan automasi, pembangunan model pertanian moden, pertanian tepat, agro robotik, aplikasi berasaskan Internet of Things (IoT) dan sebagainya sejajar dengan Revolusi Industri 4.0,” kata YB Datuk Seri Dr. Ronald Kiandee ketika merasmikan Konvensyen Kebangsaan Kejuruteraan Pertanian dan Makanan (NAFEC) 2021 anjuran MARDI dan MSAE hari ini.
Artikel Penuh :